Tag: thẩm định trị giá kim cương

Giấy chứng nhận của kim cương

Giấy chứng nhận của phòng thí nghiệm không được coi là sự xác định phẩm chất. Việc xác định phẩm chất thường nhằm vào mục đích thiết lập giá trị của..  Trước khi được mua, nhiều viên kim cương (và