Tag: nhẫn vàng trắng 14k

Nhẫn Cara bông mai NT01593

Nguồn gốc: Chính hãng Chất liệu chính: Kim cương Màu sắc: Trắng- xanh Xuất xứ: Việt Nam Mô tả sản phẩm Cara bông mai Mã sản phẩm: NT01593 Chất liệu: vàng trắng Trọng lượng: 2.5 chỉ Mô tả: 63 xoàn,

Nhẫn cara xoàn nữ CXC00193

Nguồn gốc: Chính hãng Chất liệu chính: Vàng trắng + Kim cương. Màu sắc: Trắng Xuất xứ: Việt Nam Mô tả sản phẩm Mã sản phẩm: CXC00193 Chất liệu: vàng trắng Trọng lượng: 1.63 chỉ Mô tả sản phẩm: 16 xoàn

Nhẫn vỏ cara xoàn VXN05389

Nguồn gốc: Chính hãng Chất liệu chính: Vàng Màu sắc: Trắng Xuất xứ: Việt Nam Mô tả sản phẩm Vỏ cara xoàn Mã sản phẩm: VXN05389 Chất liệu: vàng trắng Trọng lượng: 1.8 chỉ Mô tả: 94 xoàn 1.4 –

Nhẫn vỏ cara xoàn VXN05397

Nguồn gốc: Chính hãng Chất liệu chính: Vàng Màu sắc: Trắng Xuất xứ: Việt Nam Mô tả sản phẩm Vỏ cara xoàn Mã sản phẩm: VXN05397 Chất liệu: vàng trắng Trọng lượng: 1.57 chỉ Mô tả: 2x 3ly – 94x

Nhẫn vỏ cara xoàn VXN05399

Nguồn gốc: Chính hãng Chất liệu chính: Vàng trắng Màu sắc: Trắng Xuất xứ: Việt Nam Mô tả sản phẩm Vỏ cara xoàn Mã sản phẩm: VXN05399 Chất liệu: vàng trắng Trọng lượng: 1.59 chỉ Mô tả: 6x 3ly –

Nhẫn vỏ cara xoàn VXN05383

Nguồn gốc: Chính hãng Chất liệu chính: Vàng trắng + Kim cương Màu sắc: Trắng Xuất xứ: Việt Nam Mô tả sản phẩm Vỏ cara xoàn Mã sản phẩm: VXN05383 Chất liệu: vàng trắng Trọng lượng: 1.55 chỉ Mô tả:

Nhẫn vỏ cara nữ VXN05433

Nguồn gốc: Chính hãng Chất liệu chính: Vàng trắng Màu sắc: Bạc Xuất xứ: Việt Nam Mô tả sản phẩm Vỏ cara nữ Mã sản phẩm: VXN05433 Chất liệu: vàng trắng Trọng lượng: 1.65 chỉ Mô tả: 82X 1.5 –

Nhẫn vỏ cara xoàn VXN05395

Nguồn gốc: Chính hãng Chất liệu chính: Vàng trắng 14k Màu sắc: Trắng Xuất xứ: Việt Nam Mô tả sản phẩm Vỏ cara xoàn Mã sản phẩm: VXN05395 Chất liệu: vàng trắng Trọng lượng: 1.76 chỉ Mô tả: 4x 3ly