Tag: kiểm nghiệm GIA

Chứng nhận GIA là gì?

Trên thực tế, GIA đã phát triển ra chuẩn 4C cho hệ thống phân loại kim cương (được sử dụng hầu như trên toàn cầu hiện nay) để cung cấp các tiêu chuẩn..  Chúng tôi chỉ bán các viên kim