Tag: giấy chứng nhận GIA

Chứng nhận GIA là gì?

Trên thực tế, GIA đã phát triển ra chuẩn 4C cho hệ thống phân loại kim cương (được sử dụng hầu như trên toàn cầu hiện nay) để cung cấp các tiêu chuẩn..  Chúng tôi chỉ bán các viên kim

Giấy chứng nhận của kim cương

Giấy chứng nhận của phòng thí nghiệm không được coi là sự xác định phẩm chất. Việc xác định phẩm chất thường nhằm vào mục đích thiết lập giá trị của..  Trước khi được mua, nhiều viên kim cương (và