Tag: độ cứng của kim cương

Tính chất vật lý của kim cương

Kim cương là vật chất cứng nhất được tìm thấy trong tự nhiên, với độ cứng là 10 trong thang độ cứng Mohs cho các khoáng vật. Kim cương còn chịu được..  1.1. Cấu trúc tinh thể Tinh thể có