Tag: diamond Caret

4 chữ C cần nhớ khi mua kim cương

Vết cắt có thể là một thứ gì đó rất khó đối với người bình thường khi muốn đánh giá nó. Thế nên, để xác định chất lượng của viên kim cương cần có tiêu..  Những chữ C ấy là