Tag: bảo dưỡng nữ trang

Cách bảo quản nữ trang

Hãy tháo đồ trang sức ra khi bạn làm việc nhà, chơi thể thao, đi bơi và ngay cả khi ngủ để tránh làm xước vỡ. Bên cạnh đó, tùy theo chất liệu làm trang sức..  Cùng với thời trang,