Lắc tay nữ kim cương LX00016

Nguồn gốc: Chính hãng Chất liệu chính: Vàng Đá Màu sắc: Trắng Vàng Mô tả sản phẩm Trọng lượng: 7 chỉ Chất liệu: Vàng 18k Mô tả sản phẩm: 96 xoàn 2 ly 6

Lắc đeo tay LX00022

Nguồn gốc: Chính hãng Chất liệu chính: Vàng Màu sắc: Trắng Vàng Mô tả sản phẩm Chất liệu: vàng 18k Trọng lượng: 5,36 chỉ Mô tả sản phẩm: 486 xoàn

Lắc tay nữ xoàn LX00024

Nguồn gốc: Chính hãng Chất liệu chính: Vàng Đá Màu sắc: Bạc Mô tả sản phẩm Chất liệu: Vàng trắng Trọng lượng: 15 chỉ 6 phân Mô tả sản phẩm: 350 xoàn nhỏ, 100 xoàn 3 ly

Nhẫn Cara bông mai NT01593

Nguồn gốc: Chính hãng Chất liệu chính: Kim cương Màu sắc: Trắng- xanh Xuất xứ: Việt Nam Mô tả sản phẩm Cara bông mai Mã sản phẩm: NT01593 Chất liệu: vàng trắng Trọng lượng: 2.5 chỉ Mô tả: 63 xoàn,

Nhẫn cara xoàn nữ CXC00193

Nguồn gốc: Chính hãng Chất liệu chính: Vàng trắng + Kim cương. Màu sắc: Trắng Xuất xứ: Việt Nam Mô tả sản phẩm Mã sản phẩm: CXC00193 Chất liệu: vàng trắng Trọng lượng: 1.63 chỉ Mô tả sản phẩm: 16 xoàn

Nhẫn vỏ cara xoàn VXN05367

Nguồn gốc: Chính hãng Chất liệu chính: Vàng+kim cương Màu sắc: Trắng Xuất xứ: Việt Nam Mô tả sản phẩm Vỏ cara xoàn Mã sản phẩm: VXN05367 Chất liệu: vàng trắng Trọng lượng: 2.1 chỉ Mô tả: 10x 2.2ly –

Nhẫn vỏ cara xoàn VXN05382

Nguồn gốc: Chính hãng Chất liệu chính: Vàng+kim cương Màu sắc: Trắng Xuất xứ: Việt Nam Mô tả sản phẩm Vỏ cara xoàn Mã sản phẩm: VXN05382 Chất liệu: vàng trắng Trọng lượng: 1.38 chỉ Mô tả: 4x 3.1ly, 20x

Nhẫn cara xoàn nữ CXC00377

Nguồn gốc: Chính hãng Chất liệu chính: Vàng 18k trắng + kim cương Màu sắc: Trắng Xuất xứ: Việt Nam Mô tả sản phẩm Cara xoàn nữ Mã sản phẩm: CXC00377 Chất liệu: vàng 18k Trọng lượng: 2.1 chỉ Mô

Nhẫn vỏ cara xoàn VXN05389

Nguồn gốc: Chính hãng Chất liệu chính: Vàng Màu sắc: Trắng Xuất xứ: Việt Nam Mô tả sản phẩm Vỏ cara xoàn Mã sản phẩm: VXN05389 Chất liệu: vàng trắng Trọng lượng: 1.8 chỉ Mô tả: 94 xoàn 1.4 –

Nhẫn vỏ cara xoàn VXN05397

Nguồn gốc: Chính hãng Chất liệu chính: Vàng Màu sắc: Trắng Xuất xứ: Việt Nam Mô tả sản phẩm Vỏ cara xoàn Mã sản phẩm: VXN05397 Chất liệu: vàng trắng Trọng lượng: 1.57 chỉ Mô tả: 2x 3ly – 94x

Nhẫn vỏ cara xoàn nữ VXN05637

Nguồn gốc: Chính hãng Chất liệu chính: Vàng trắng + Kim cương Màu sắc: Trắng Xuất xứ: Việt Nam Mô tả sản phẩm Vỏ cara xoàn nữ Mã sản phẩm: VXN05637 Chất liệu: vàng trắng Trọng lượng: 1.4 chỉ Mô

Nhẫn vỏ cara xoàn VXN05399

Nguồn gốc: Chính hãng Chất liệu chính: Vàng trắng Màu sắc: Trắng Xuất xứ: Việt Nam Mô tả sản phẩm Vỏ cara xoàn Mã sản phẩm: VXN05399 Chất liệu: vàng trắng Trọng lượng: 1.59 chỉ Mô tả: 6x 3ly –

Nhẫn vỏ cara xoàn VXN05383

Nguồn gốc: Chính hãng Chất liệu chính: Vàng trắng + Kim cương Màu sắc: Trắng Xuất xứ: Việt Nam Mô tả sản phẩm Vỏ cara xoàn Mã sản phẩm: VXN05383 Chất liệu: vàng trắng Trọng lượng: 1.55 chỉ Mô tả:

Nhẫn vỏ cara nữ VXN05433

Nguồn gốc: Chính hãng Chất liệu chính: Vàng trắng Màu sắc: Bạc Xuất xứ: Việt Nam Mô tả sản phẩm Vỏ cara nữ Mã sản phẩm: VXN05433 Chất liệu: vàng trắng Trọng lượng: 1.65 chỉ Mô tả: 82X 1.5 –

Nhẫn vỏ cara xoàn VXN05395

Nguồn gốc: Chính hãng Chất liệu chính: Vàng trắng 14k Màu sắc: Trắng Xuất xứ: Việt Nam Mô tả sản phẩm Vỏ cara xoàn Mã sản phẩm: VXN05395 Chất liệu: vàng trắng Trọng lượng: 1.76 chỉ Mô tả: 4x 3ly

Nhẫn có vỏ cara nữ VXN05432

Nguồn gốc: Chính hãng Chất liệu chính: Vàng trắng Màu sắc: Bạc Xuất xứ: Việt Nam Mô tả sản phẩm Vỏ cara nữ Mã sản phẩm: VXN05432 Chất liệu: vàng trắng Trọng lượng: 1.73 chỉ Mô tả: 6x 3.8 –

Nhẫn Cara xoàn nữ CXC00515

Nguồn gốc: Chính hãng Chất liệu chính: Vàng trắng + Kim cương Màu sắc: Trắng Xuất xứ: Việt Nam Mô tả sản phẩm Cara xoàn nữ Mã sản phẩm: CXC00515 Chất liệu: vàng trắng Trọng lượng: 2.7 chỉ Mô tả:

Nhẫn Cara xoàn nữ CXC00530

Nguồn gốc: Chính hãng Chất liệu chính: Vàng trắng + Kim cương Màu sắc: Vàng + trắng Xuất xứ: Việt Nam Mô tả sản phẩm Cara xoàn nữ Mã sản phẩm: CXC00530 Chất liệu: vàng trắng Trọng lượng: 2.55 chỉ

Nhẫn cara xoàn nữ CXC00456

Nguồn gốc: Chính hãng Chất liệu chính: Vàng trắng + Kim cương Màu sắc: Trắng Xuất xứ: Việt Nam Mô tả sản phẩm Cara xoàn nữ Mã sản phẩm: CXC00302 Chất liệu: vàng trắng Trọng lượng: 1.5 chỉ Mô tả:

Cara xoàn nữ CXC00508

Chất liệu chính: Vàng 18k trắng + kim cương Màu sắc: Trắng Xuất xứ: Việt Nam Mã sản phẩm: CXC00508 Chất liệu: vàng trắng Trọng lượng: 3.54 chỉ Mô tả: Emerald trái tim giám định SJC 44 xoàn 1.7ly, 35